+86 021 6406 7188
info@dietronic.cn
+86 021 6406 7188
info@dietronic.cn

联系我们

写信给我们
  • 选中此复选框即表示您接受我们的隐私政策。 您的姓名,姓氏和电子邮件将由本网站存储,以便能够回答您的请求。
DIETRONIC CHINA

地址:
上海市 罗锦路55号 锦宏产业园C栋308-309

电话:
+86 021 6406 7188

传真:
+86 021 6406 7188-8002

邮箱:
info@dietronic.cn